.
Sara Frączek – XII OJ
To jest „Muzeum Strachu” w dawnej Kamienicy Sów