.
Marta Marciniak
Karmnik dla ptaków pokoju na miejscu gdzie wojna zniszczyła dwa piętra